Go Back Email Link

Boondi Papad ki Sabzi | बूंदी पापड़ की सब्जी

Course Main Course, Side Dish
Cuisine Rajasthani
Keyword papad boondi ki sabzi
Prep Time 5 minutes
Cook Time 10 minutes
Total Time 15 minutes
Servings 3 people